ΟΔΟΣ: MΠΙΖΑΝΙΟΥ 4 & ΘΑΡΡΥΠΑ (ΓΩΝΙΑ) - ΙΩΑΝΝΙΝΑ :: ΤΗΛ. 26510-73855

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία άνω των 9 θέσεων, με μέγιστη επιτρεπόμενη ρυμούλκηση οχημάτων έως 750kg.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.  Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

(Προϋπόθεση η κάτοχη διπλώματος της κατηγορίας Γ + Ε)

Θυμήσου.. ή ποτό ή οδήγηση! :: ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ "ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ" Ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο εάν.. :: ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ "ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ" Θυμήσου.. το κλίκ! :: ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ "ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ"