ΟΔΟΣ: MΠΙΖΑΝΙΟΥ 4 & ΘΑΡΡΥΠΑ (ΓΩΝΙΑ) - ΙΩΑΝΝΙΝΑ :: ΤΗΛ. 26510-73855

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Posted in Υπηρεσίες

Κατηγορία Γ1:

Δικαίωμα οδήγησης για: φορτηγά οχήματα άνω των 3.5000kg, έως 7.500kg μεικτού βάρους. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.

 

Κατηγορία Γ: (Μεγάλο)

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά οχήματα άνω των 3.500kg, έως 38.000kg μεικτού βάρους. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος. 

Θυμήσου.. ή ποτό ή οδήγηση! :: ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ "ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ" Ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο εάν.. :: ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ "ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ" Θυμήσου.. το κλίκ! :: ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ "ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ"